• 14)Kokuhaku no Funsui Hiroba

  MV:

  Close up version:

  Dance shot:

   

  Profil de Momoko pour ce MV:

  14)Kokuhaku no Funsui Hiroba

   

   

  Single [ Regular]:

  14)Kokuhaku no Funsui Hiroba

  01.Kokuhaku no Funsui Hiroba

  02.Seishun Oodoori

  03.Kokuhaku no Funsui Hiroba (Instrumental)

   

  Limited edition DVD:

  14)Kokuhaku no Funsui Hiroba

   

  01.Kokuhaku no Funsui Hiroba (Dance Shot Ver.)

   

  single DVD:

   

  14)Kokuhaku no Funsui Hiroba

   

  01.Kokuhaku no Funsui Hiroba

  02.Kokuhaku no Funsui Hiroba (Close-Up Ver.)

  03.Making of